Vist… al carrer de la Ciutat de Granada (La Llacuna)