Post-Its

Vist als Jardins de Can Cuiàs (Les Corts)

Vist al pàrquing soterrat del parc del Clot (Clot)

Vist a l’avinguda de Mistral (Sant Antoni)