Post-Its

Vist al carrer de Santa Eulàlia (Vila de Gràcia)   (Imatge sencera)

Vist al pàrquing soterrat del parc del Clot (Clot)

Vist al passeig de la Reina Elisenda (Sarrià)