Durant aquest primer trimestre de 2018 m’he proposat provar totes les bombes de la Barceloneta, i triar-ne cinc. Envieu-me comentaris al web, a Twitter, FB o Instagram amb les vostres recomanacions!