List Format

Seria molta casualitat que a la ferreteria Coral no tinguessin els claus, els cargols, la broca i les armelles que...

Vist al carrer de Rovira i Virgili (Sant Andreu)

M’encuriosia molt esbrinar com aquella clara negra i translúcida que m’havien servit al restaurant xinès més freqüentat...

La paraula ‘bastaix’ era fins fa uns deu anys un mot en desús o -principalment a la Franja de Ponent- emprat amb...

Vist a la plaça de Castelao (Monument a Castelao, Horta)